Faculty

Ilya ARCHAKOV386 86ilya.archakov@univie.ac.at
Immanuel BOMZE 386 52immanuel.bomze@univie.ac.atwww
Nikolaus HAUTSCH386 80nikolaus.hautsch@univie.ac.atwww
Kory JOHNSON386 43kory.johnson@univie.ac.atwww
Irene KLEIN386 56irene.klein@univie.ac.atwww
Hannes LEEB386 20hannes.leeb@univie.ac.atwww
Markus LEITNER386 62markus.leitner@univie.ac.atwww
Ivana LJUBIC (on leave)386 61ivana.ljubic@univie.ac.atwww
Georg PFLUG386 30georg.pflug@univie.ac.atwww
Mathias POHL386 82mathias.pohl@univie.ac.at
Benedikt M. PÖTSCHER386 40benedikt.poetscher@univie.ac.atwww
Erhard RESCHENHOFER386 46erhard.reschenhofer@univie.ac.atwww
Mario RUTHMAIR386 66mario.ruthmair@univie.ac.atwww
Teresa SCARINCI386 70teresa.scarinci@univie.ac.atwww
Werner SCHACHINGER386 53werner.schachinger@univie.ac.atwww
Markus SINNL386 68markus.sinnl@univie.ac.atwww

Retired Faculty

Walter GUTJAHR386 32 walter.gutjahr@univie.ac.atwww

PhD Students

Corina BIRGHILA 386 34corina.birghila@univie.ac.atwww
Georg BRANDSTÄTTER386 64georg.brandstaetter@univie.ac.at
Daniela ESCOBAR386 35daniela.escobar@univie.ac.atwww
Markus GABL386 72markus.gabl@univie.ac.atwww
Caroline GEIERSBACH386 71caroline.geiersbach@univie.ac.atwww
Martin GLANZER386 39martin.glanzer@univie.ac.atwww
Sandor GUZMICS386 38sandor.guzmics@univie.ac.atwww
Michael KAHR386 65m.kahr@univie.ac.at
Danijel KIVARANOVIC386 23danijel.kivaranovic@univie.ac.at
Manveer MANGAT386 22manveer.mangat@univie.ac.at
Christian ZWATZ386 27christian.zwatz@univie.ac.atwww

Staff

Jürgen BERLAKOVICH386 15juergen.berlakovich@univie.ac.at
Julia BRANDSTÄTTER386 81julia.brandstaetter@univie.ac.at
Lisa CARLI386 31
Birgit EWALD386 41birgit.ewald @univie.ac.at
Stefan GEISSLER386 36stefan.geissler@univie.ac.at
Gerald KAMHUBER (on leave)gerald.kamhuber@univie.ac.at
Rolf KARNER386 54rolf.karner@univie.ac.at
Vera LEHMWALD386 51vera.lehmwald@univie.ac.at
Andreas LOIBL386 88andreas.loibl@univie.ac.at
Martin MARKTL386 42martin.marktl@univie.ac.at
Svetlana MIHAJLOVIC386 44svetlana.mihajlovic@univie.ac.at
Manuela NICHAM-ZORN386 01manuela.nicham-zorn@univie.ac.at

Lecturers

Andreas BAIERL
andreas.baierl@univie.ac.atwww
Johann BRANDSTETTERjohann.brandstetter@univie.ac.atwww
Evelina ERLACHERevelina.erlacher@univie.ac.atwww
Florian FROMMLETflorian.frommlet@univie.ac.atwww
Wilfried GROSSMANN
wilfried.grossmann@univie.ac.atwww
Moshe HAVIV
Marcus HUDEC
marcus.hudec@univie.ac.atwww
Christoph KRALLchristoph.krall@univie.ac.at
Ivana MILOVICivana.milovic@univie.ac.at
Nysret MUSLIUnysret.musliu@univie.ac.at
Herbert NAGEL
herbert.nagel@univie.ac.atwww
Daniel OBSZELKAdaniel.obszelka@univie.ac.at
Robin RISTLrobin.ristl@univie.ac.atwww
Nina SENITSCHNIG (née HUBER)nina.senitschnig@univie.ac.at
Leopold SÖGNERleopold.soegner@univie.ac.at
Alexander TICHYalexander.tichy@univie.ac.at
Gabriele UCHIDAgabriele.uchida@univie.ac.atwww
Claus VOGL
claus.vogl@vetmeduni.ac.atwww
Bertram WASSERMANNbertram.wassermann@univie.ac.at